Maatwerk opleidingen

We zijn goed in maatwerk, voor kleine en grote groepen

VAN DER KOOY LEVERT OOK

Maatwerk opleidingen

Ten aanzien van de bedrijfshulpverlening geldt dat de werkgever zorg op maat moet leveren. Bij het vaststellen van het aantal aan te wijzen werknemers, hun deskundigheid en de ter beschikking te stellen hulpmiddelen moet met de volgende factoren rekening worden gehouden; menskenmerken, gebouwkenmerken, omgevingskenmerken en incidentkenmerken.

maatwerk
de aard, de grootte en de ligging van het bedrijf
de aanwezige risico’s en de ongevallen die zich kunnen voordoen
het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige werknemers en derden, en de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn dan wel plegen te zijn
het redelijkerwijs te verwachten aantal personen dat zich bij een ongeval niet zelfstandig in veiligheid kan brengen
de opkomsttijd van brandweer en ambulance
de organisatorische maatregelen die in het kader van de arbozorg zijn genomen
de mogelijkheid om met andere arbeidsorganisaties samen te werken
de inschakeling van externe deskundigen

Is maatwerk iets voor u?

VAN DER KOOY TRAININGEN

UW MAATWERK SPECIALIST

Een ruim aanbod opleidingen op het gebied van veiligheid en veilig werken. Zowel opleiding als hercertificering.

Van der Kooy Trainingen wil u graag van dienst zijn in bedrijfshulpverlening.
Wij kunnen in overleg met u een geheel op uw organisatie toegesneden cursus verzorgen.
De cursisten zijn na het volgen van de maatwerktraining beter instaat de procedures zoals beschreven in hun bedrijfsnoodplan op een juiste wijze toe te passen bij een calamiteit in de eigen organisatie.

delen met iemand anders via